Deze registratie is verplicht als je wilt deelnemen aan de repetitie.