De Associatie Universiteit & Hogescholen Antwerpen (AUHA) is het netwerk van vier kwaliteitsvolle hoger onderwijsinstellingen in Antwerpen: Universiteit AntwerpenArtesis Plantijn Hogeschool AntwerpenHogere Zeevaartschool en Karel de Grote Hogeschool. Zo ontwikkelen en bundelen ze hun expertise en krachten tot een performant en toekomstgericht kenniscentrum. De partnerinstellingen tellen samen ongeveer 40.850 studenten en 8.350 personeelsleden.


Met zo’n 400.000 vennoten is Cera een van de grootste coöperaties van België. We brengen mensen, middelen en organisaties samen, bundelen krachten, nemen initiatieven en realiseren projecten met een duidelijk doel: samen investeren in welvaart en welzijn.


GUIDO NV is het nummer 1 Belgische niche-mediabedrijf naar de doelgroep jongeren (studenten in het bijzonder), scholieren en Young Starters